Sponzori

Ovo je popis sponzora koji pomažu u realizaciji projekta.

   Brenum d.o.o. od Batale 1, 20.000 Dubrovnik

   Hoteli Plat d.o.o.

Comments are closed.